Privacy Policy

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου του Οργανισμού “Παιδική Χαρά”

Κατευθυντήριες Αρχές

Ο Οργανισμός “Παιδική Χαρά”  για άπορα και άρρωστα παιδιά (ο Οργανισμός) δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα των δωρητών μας. Εκτιμούμε την αξιοπιστία των χορηγών μας και αναγνωρίζουμε ότι η διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης απαιτεί να είμαστε ανοιχτοί και υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των προσωπικών πληροφοριών που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Δεν εμπορεύουμε, νοικιάζουμε ή πωλούμε τα ονόματα των εκτιμημένων οπαδών μας. Οι παρακάτω αρχές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των δωρητών μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

  1. Είμαστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας στοιχεία.

“Προσωπικές πληροφορίες” είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διακρίνει, να αναγνωρίσει ή να επικοινωνήσει με ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν εάν ένα άτομο έχει δωρίσει στον Οργανισμό , πόσα έχουν δοθεί και τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου. Οι πληροφορίες επικοινωνίας με επιχειρήσεις και ορισμένες διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες, όπως ονόματα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου που δημοσιεύονται σε τηλεφωνικούς καταλόγους, δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες.

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε με αυστηρή εμπιστοσύνη.

Οι υπάλληλοί μας υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας και διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες δεν είναι προσβάσιμες, ούτε αποκαλύπτονται ή διανέμονται ευρύτερα από ό, τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συγκεντρώθηκαν. Λαμβάνουμε επίσης μέτρα για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα αυτών των πληροφοριών και για να αποφευχθεί η απώλεια ή η καταστροφή τους. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή για να βεβαιωθούν ότι είναι σωστά και τρέχοντα.

 

Θα αποκαλύπτουμε μόνο τις πληροφορίες σας στα φιλανθρωπικά ιδρύματα και Νοσοκομεία που υποστηρίζουμε , εφόσον χρειάζεται, σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών να διεξάγουν δραστηριότητες για λογαριασμό μας ή με τη συγκατάθεσή σας. Όταν επιλέγουμε να διεξάγουμε δραστηριότητες εκ μέρους ορισμένων παρόχων υπηρεσιών για λογαριασμό μας (όπως κάποιες υπηρεσίες συγκέντρωσης χρημάτων και υπηρεσίες επεξεργασίας), επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τους παρόχους υπηρεσιών και λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία.

  1. Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που σας γνωστοποιούμε.

Όταν ο Οργανισμός συλλέγει προσωπικές πληροφορίες απευθείας από ιδιώτες, ο Οργανισμός προσδιορίζει τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία κατά τη διάρκεια ή πριν από τη στιγμή της συλλογής. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν: τη συγκέντρωση κεφαλαίων, τη διαχείριση των δωρεών, την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή Νοσοκομείων που υποστηρίζει , τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και την υποστήριξη της αποστολής μας για τη βελτίωση της υγείας των παιδιών.

  1. Έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με την άδειά σας. Η άδειά σας μπορεί να εκφραστεί προφορικά, γραπτώς ή ενδεχομένως να πρόκειται για σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους σας. Μπορείτε να μας δώσετε την άδεια σας προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτώς. Μπορείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε μελλοντική επαφή από τον Οργανισμό επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]

  1. Περιορίζουμε τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων.

Περιορίζουμε τη συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών σε αυτά που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που προσδιορίζονται. Οι προσωπικές πληροφορίες θα συλλέγονται μόνο με δίκαια και νόμιμα μέσα.

  1. Περιορίζουμε τη χρήση, αποκάλυψη και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών.

Τα προσωπικά στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα αποκαλυφθούν για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός εάν υπάρχει συγκατάθεση ή όπως απαιτείται από το νόμο. Οι προσωπικές πληροφορίες θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. O Oργανισμός δεν εμπορεύεται, μισθώνει ή πωλεί προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους.Οι ιστοσελίδες του Οργανισμού περιέχουν ηλεκτρονικές φόρμες που επιτρέπουν στους επισκέπτες να κάνουν δωρεές. Οι προσωπικές και πιστωτικές κάρτες που παρέχονται σε αυτά τα έντυπα χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία αυτών των δωρεών. Οι online δωρεές προς τον Οργανισμό μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω τρίτου. Οι πολιτικές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτού του τρίτου μέρους είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “Πολιτική απορρήτου” στην ιστοσελίδα της φόρμας online δωρεάς.

  1. Ακρίβεια προσωπικών πληροφοριών.

Βασιζόμαστε στο ότι  οι  δωρητές μας μας παράσχουν ακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Για να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες που έχουν προηγουμένως παρασχεθεί στον Οργανισμό, επικοινωνήστε μαζί μας στο: πλήρης διεύθυνση ή στείλτε ένα email στο [email protected]

  1. Διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες προστατεύονται με διασφαλίσεις ασφάλειας που είναι κατάλληλες για την ευαισθησία των πληροφοριών.

Χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα κωδικών πρόσβασης και ασφαλείς ιστότοπους για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε όταν γίνεται online δωρεά. Το λογισμικό μας ενημερώνεται τακτικά για να μεγιστοποιήσει την προστασία αυτών των πληροφοριών.

  1. Διαφάνεια στις πρακτικές απορρήτου μας.

Οι πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων είναι πάντοτε διαθέσιμες σε εσάς, δημοσιεύοντας την Πολιτική Απορρήτου του Οργανισμού στις ιστοσελίδες μας. Μπορείτε να ζητήσετε μια έντυπη μορφή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο: πλήρης διεύθυνση ή στείλτε ένα email στο [email protected]

  1. Σας επιτρέπουμε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

Μπορείτε να μας ρωτήσετε αν διαθέτουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες και να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβείς επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο: πλήρης διεύθυνση ή στείλτε ένα email στο [email protected]

  1. Συμμόρφωση με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Εάν ανησυχείτε για τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: πλήρης διεύθυνση ή στείλτε ένα email στο [email protected].

Θα διερευνήσουμε όλες τις καταγγελίες. Εάν μια καταγγελία εντοπίσει ένα κενό συμμόρφωσης, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διορθώσουμε την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των πολιτικών και των πρακτικών μας, εάν είναι απαραίτητο.

Επικοινωνία με τον Οργανισμό.

Ερωτήσεις, σχόλια και ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό προσωπικών πληροφοριών μπορεί να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων : πλήρης διεύθυνση ή στείλτε ένα email στο [email protected].

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες υποθέσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Επικοινωνιών του Ιδρύματος στέλνοντας ένα email στο [email protected].

Εάν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε μελλοντική επικοινωνία από τον Οργανισμό, παρακαλώ γράψτε μας στη διεύθυνση πλήρης διεύθυνση ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].