Terms Of Use

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οργανισμός «Παιδική Χαρά»

Φράγκων 22, Θεσσαλονίκη

4ος Όροφος

Τηλέφωνο

[email protected]

 

 1. Όροι χρήσης αυτού του ιστότοπου και των καναλιών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δωρεές του Οργανισμού «Παιδική Χαρά».Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της (“Ιστότοπος”) και των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter, Instagram και YouTube) μαζί με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που φιλοξενούνται από εμάς και δωρεές που γίνονται σε εμάς υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Α (συλλογικά οι “Όροι”) και όλους τους ισχύοντες νόμους. Η συμμετοχή σας στις παραπάνω δραστηριότητες σημαίνει ότι εσείς (ο “Χρήστης”) αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτές χωρίς περιορισμούς ή απαιτήσεις. Σημειώστε ότι ενδέχεται να αλλάξουμε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ή / και στους παρόντες Όρους, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους Όρους για τυχόν αλλαγές.
 2. Πολιτική απορρήτουΣεβόμαστε τις ανησυχίες για το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για τον τρόπο συλλογής, χρήσης, αποκάλυψης και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων.
 3. Γενικοί περιορισμοίΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας.2. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η επαναχρησιμοποίηση, η αναμετάδοση, η προσαρμογή, η δημοσίευση, η μεταγλώττιση, η μεταφόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.3. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ομοιότητες, ονόματα ή / και ιδιότητες τρίτων μερών χωρίς τη ρητή άδειά τους.4. Δεν μπορείτε να στείλετε κανένα υλικό στο Διαδικτυακό τόπο που είναι παράνομο, επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ιού), απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, σκανδαλώδες, φλεγμονώδες, πορνογραφικό, άσεμνο ή βρώμικο ή που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου .5. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε, να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε τα υλικά που εσείς ή άλλοι στέλνετε σε αυτόν τον ιστότοπο, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.6. Μπορούμε να ακυρώσουμε οποιαδήποτε καταχώριση ή λογαριασμούς σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και αν προκύψουν τεχνικά προβλήματα, παρατυπίες ή κακή χρήση.
  4. Συμπεριφορά χρηστών

  Όλες οι πληροφορίες, το κείμενο, οι εικόνες, τα ηχητικά σήματα, τα βίντεο, τα σχέδια, τα ονόματα, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα δεδομένα, ο κώδικας ή άλλες πληροφορίες, υλικό ή περιεχόμενο που υποβάλλονται από ένα χρήστη, δημόσια ή ιδιωτικά, που υποβλήθηκε σε εμάς μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου ή ενός από τα κανάλια κοινωνικών μέσων ενημέρωσης (“Υποβληθέν Περιεχόμενο”) είναι αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται αυτό το Υποκείμενο Περιεχόμενο και οποιασδήποτε τέτοιας δημοσίευσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετάδοσης, φόρτωσης ή άλλης υποβολής Το Υποβληθέν Περιεχόμενο υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις Έκδοσης Υποβολής που αναφέρονται στην Ενότητα 5 παρακάτω. Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι είστε πλήρως υπεύθυνος για όλα τα Υποβαλλόμενα Περιεχόμενα που δημοσιεύετε, στέλνετε, μεταφέρετε, ανεβάζετε ή υποβάλλετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου ή / και σύμφωνα με τις υπηρεσίες που διαθέτουμε μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου (οι “Υπηρεσίες”) , συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ακρίβειας αυτού του Υποβληθέντος Περιεχομένου. Δεν ελέγχουμε το Υποβληθέν Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω του Δικτυακού Τόπου και ως εκ τούτου δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα αυτού του Περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο για τυχόν απώλεια, ζημία ή τραυματισμό που σχετίζεται ή προκύψει ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του υποβληθέντος περιεχομένου), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Υποβληθέντος Περιεχομένου δημοσιεύτηκε, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδίδεται, μεταφορτώνεται ή υποβάλλεται με άλλο τρόπο μέσω μιας Υπηρεσίας.Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία για να δημοσιεύσετε, να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδώσετε, να ανεβάσετε ή να υποβάλετε διαφορετικά οποιοδήποτε Υποβληθέν Περιεχόμενο που:
 4. είναι προσβλητικό, όπως καθορίζεται από τον Οργανισμό «Παιδική Χαρά», με αποκλειστική και απεριόριστη διακριτική μας ευχέρεια, περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, Περιεχομένου που προάγει ρατσισμό, φανατισμό, μίσος ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε είδους εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου.

 

 1. θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για τους ανηλίκους.

 

 1. παρενοχλεί ή υποστηρίζει παρενόχληση άλλου προσώπου ·

 

 1. περιλαμβάνει τη μετάδοση “ανεπιθύμητης αλληλογραφίας”, “αλυσιδωτών γραμμάτων” ή ανεπιθύμητης μαζικής αλληλογραφίας ή “spamming”.

 

 1. προωθεί πληροφορίες που είναι ψευδείς, παραπλανητικές, παράνομες ή προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορές που είναι καταχρηστικές, απειλητικές, άσεμνες, δυσφημιστικές ή δυσφημιστικές ·

 

 1. παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της προώθησης ενός παράνομου ή μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα άλλου προσώπου, όπως η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμων σε αυτά. να παρακάμπτουν τις συσκευές προστασίας από την αντιγραφή που έχουν εγκατασταθεί στο εργοστάσιο ή να παρέχουν πειρατική μουσική ή συνδέσεις με αρχεία πειρατείας ·

 

 1. περιέχει σελίδες πρόσβασης περιορισμένης πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης ή κρυφές σελίδες ή εικόνες (εκείνες που δεν συνδέονται με ή από άλλη προσβάσιμη σελίδα).

 

 1. Εμφανίζει πορνογραφικό ή σεξουαλικό υλικό οποιασδήποτε φύσης.

 

 1. παρέχει υλικό που εκμεταλλεύεται άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο ή ζητεί προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών.10. παρέχει πληροφορίες διδασκαλίας σχετικά με παράνομες δραστηριότητες όπως η παραγωγή ή αγορά παράνομων όπλων, η παραβίαση του απορρήτου κάποιου ή η παροχή ή η δημιουργία ιών υπολογιστών.11. ζητεί από άλλους χρήστες κωδικούς ή προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς ·12. Δεν έχετε δικαίωμα να διαβιβάζετε σύμφωνα με κανένα νόμο ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες).13. ασκεί εμπορικές δραστηριότητες ή / και πωλήσεις, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις, συμφωνίες ανταλλαγής, διαφήμισης και πυραμίδων, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. και14. περιέχει ή θα περιέχει οποιονδήποτε μηχανισμό απενεργοποίησης ή χαρακτηριστικό προστασίας που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρολογιού, χρονοδιακόπτη, μετρητή, ιού υπολογιστή, σκουλήκι, κλείδωμα λογισμικού, λανθάνουσας συσκευής, ρουτίνας Δούρειος ίππος, κωδικούς, σχέδια, ρουτίνες ή οδηγίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση, την τροποποίηση, την αναπαραγωγή, τη νόθευση, τη διαγραφή ζημιών ή την απενεργοποίηση του Περιεχομένου, οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ή αυτού του Δικτυακού Τόπου και οποιωνδήποτε παγκόσμιων ιστοσελίδων ή λογισμικού ή υλικού λειτουργικού συστήματος.

Έχουμε το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή αν είναι αντίθετοι με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τη μόνη και ελεύθερη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εμπιστοσύνης στην ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα τέτοιου Περιεχομένου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε το Περιεχόμενο και μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε το Περιεχόμενο αν απαιτείται από το νόμο ή με καλή πίστη ότι αυτή η διατήρηση ή η αποκάλυψη είναι εύλογα αναγκαία για: (α) τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία, (β) να επιβάλλει τους Παρόντες Όρους. (γ) να απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. ή (δ) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την προσωπική μας ασφάλεια και αυτή των χρηστών μας ή / και του κοινού.

 

 1. Υποβαλλόμενο / μεταφορτωμένο περιεχόμενο

 

Συμφωνείτε ότι με την αποστολή, τη μεταφόρτωση ή την υποβολή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των υποβαλλόμενων περιεχομένων σε οποιαδήποτε υπηρεσία δημιουργίας ή υποβολής περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε οποιαδήποτε υπηρεσία συνομιλίας, φόρουμ, υπηρεσία αναφοράς / blogging, Ή οποιασδήποτε άλλης εικόνας, φωτογραφίας ή άλλης υπηρεσίας μεταφόρτωσης εικονικής τέχνης, συμφωνείτε με τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Έκδοσης Υποβολής που ορίζονται ως Πρόγραμμα “Α” στους παρόντες Όρους και ενσωματώνονται σε αυτούς τους όρους με παραπομπή.

 

Διαβάστε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις έκδοσης πριν από την αποστολή, τη μετάδοση, τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτή την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε τέτοια δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετάδοση, αποστολή ή άλλη υποβολή περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο ή την υπηρεσία θα υποδηλώνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις έκδοσης υποβολής. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των Όρων και Προϋποθέσεων Έκδοσης Υποβολής, σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται οποιοδήποτε περιεχόμενο Υποβληθέντος Περιεχομένου ή σχετικού υλικού σε οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή προσδοκίας αποζημίωσης. Με την υποβολή του Υποβληθέντος Περιεχομένου ή οποιουδήποτε σχετικού υλικού, παραιτείστε από οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε στο Υποβληθέν Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε σχετικό υλικό και αντιπροσωπεύετε και εγγυάστε ότι το Υποβληθέν Περιεχόμενο (και όλα τα μέρη του) ή οποιοδήποτε σχετικό υλικό είναι πλήρως το πρωτότυπο, ότι κανένας άλλος δεν έχει δικαιώματα στο περιεχόμενο του υποβάλλοντος ή οποιοδήποτε σχετικό υλικό και ότι είμαστε ελεύθεροι να υλοποιήσουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να αναπαραγάγουμε, να επικοινωνήσουμε (και να εγκρίνουμε την επικοινωνία), να διαβιβάσουμε, να τροποποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε διαφορετικά το υποψήφιο περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ιδέας ή / και πρότασης) και να χρησιμοποιήσουμε το σχετικό υλικό, αν το επιθυμούμε, χωρίς να λάβουμε άδεια ή άδεια από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 

 1. Πνευματικά δικαιώματα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα © . Ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά» και οι συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες ή και φιλανθρωπικά ιδρύματα προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων Τα συγκεκριμένα περιεχόμενα, όπως άρθρα, φωτογραφίες και εικόνες, υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διανομή, μετάδοση ή δημοσίευση απαγορεύεται αυστηρά.

 

 1. Απαλλαγή

Προσπαθούμε να καταστήσουμε την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αξιόπιστες, αλλά μπορεί να προκύψει ανακριβές περιεχόμενο. Επομένως, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο στην Ιστοσελίδα ή στους παρόντες Όρους:

 

 1. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη και παρέχεται σε σας “όπως είναι”. και
 2. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τα συνδεδεμένα μέρη μας απορρίπτουμε όλες τις εγγυήσεις σχετικά με τον ιστότοπο και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε: δηλώσεις, λάθη ή παραλείψεις στον ιστότοπο. περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων · ιούς που ενδέχεται να μεταδοθούν στον υπολογιστή σας.

 

 1. Αποζημίωση

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε εμάς και τα συνδεδεμένα μέρη από κάθε αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των δαπανών του εύλογου δικηγόρου, που προκύπτουν από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 1. Οποιεσδήποτε αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δυσφήμησης, δυσφήμισης σχετικά με το περιεχόμενο που υποβλήθηκε.
 2. Οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράνομης συμπεριφοράς από εσάς ή οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το Site μέσω του λογαριασμού σας στο διαδίκτυο.
 3. Παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων. Και
 4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο και τη χρήση του από εσάς. Συμφωνείτε να καταβάλλετε τις καλύτερες προσπάθειες για να συνεργαστείτε μαζί μας για την υπεράσπιση κάθε τέτοιας ύλης. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς.

 

 1. Εκδηλώσεις

Από καιρό σε καιρό, διοργανώνουμε εκδηλώσεις συλλογής κεφαλαίων. Συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτους που διοργανώνουν εκδηλώσεις για να μας ωφελήσουν.

 

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια εκδήλωση συλλογής κεφαλαίων που θα μας ωφελήσει, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη φόρμα εγγραφής γεγονότος του Οργανισμού «Παιδική Χαρά» και συμπληρώστε την αίτηση.

 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες των γεγονότων, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για όλα τα συμβάντα:

 

 1. Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε περίπτωση, θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι το γεγονός έχει ή ενδέχεται να έχει εγγενές κίνδυνο τραυματισμού και λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

 

 1. Εάν απονέμονται βραβεία στην εκδήλωση, πρέπει να γίνονται δεκτά ως βραβεία και δεν μπορούν να μεταφερθούν, να ανταλλαγούν ή να επιστραφούν. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αντικαταστήσουμε ένα βραβείο με ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

 

3.Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια μας, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψουμε ή να αναστείλουμε ένα γεγονός, εν όλω ή εν μέρει, ή να το τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Δωρεές

Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ηγέτης στη συγκέντρωση κεφαλαίων στην Ελλάδα και δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς σχετικά με την είσπραξη των φόρων που καθορίζονται από την ελληνική φορολογική αρχή. Η δωρεά σας εκτιμάται. Όλες οι δωρεές δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται.

 

 1. Απόρρητο ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν είμαστε κύριοι ή δεν λειτουργούν. Δεν ελέγχουμε, προτείνουμε ή εγκρίνουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς τους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πολιτικές απορρήτου. Η λήψη υλικού από συγκεκριμένους ιστότοπους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή την εισαγωγή ιών στο σύστημά σας. Θα πρέπει να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους αυτών των άλλων ιστότοπων. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσετε ανεξάρτητα την αυθεντικότητα οποιουδήποτε ιστότοπου που εμφανίζεται ή ισχυρίζεται ότι είναι ένας από τους ιστότοπούς μας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

Ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά» χρησιμοποιεί το εργαλείο παρακολούθησης δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων του Google Analytics για να προσαρμόζει και να βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη του ιστότοπού μας. Αυτό το εργαλείο εξαρτάται από το cookie DoubleClick. Για να εξαιρεθείτε από το cookie DoubleClick, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά» χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την εμπειρία κάθε χρήστη του ιστότοπου και για να ενισχύσει την επικοινωνία με τους χρήστες του ιστοτόπου μας. Ένα cookie, επίσης γνωστό ως cookie HTTP, cookie ιστού ή cookie του προγράμματος περιήγησης, είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ενός χρήστη ενώ ο χρήστης περιηγεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για να απορρίψετε cookies ή να σας ειδοποιήσει όταν ένας ιστότοπος προσπαθεί να τοποθετήσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ελέγχουμε και λειτουργούμε τον ιστότοπο από τη Θεσσαλονίκη , Ελλάδα (ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι διακομιστές φιλοξενίας). Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού δικαίου, χωρίς να γίνεται αναφορά σε συγκρούσεις ή αρχές επιλογής δικαίου. Συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας σχετικά με τον Ιστότοπο θα βρίσκεται στα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας. Δεν εγγυόμαστε ή υπονοούμε ότι η Ιστοσελίδα ή τα υλικά σε αυτήν είναι κατάλληλα για χρήση εκτός της Ελλάδας.

Πρόγραμμα Α

Όροι και προϋποθέσεις δημοσίευσης

 1. Όσον αφορά τις Φωτογραφίες, δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τα φωτογραφικά σας υλικά ή εικόνες (“Φωτογραφίες”) αν δεν έχετε όλα τα δικαιώματα σε αυτά και αν δεν έχετε άδεια από όσους ενδέχεται να εμφανιστούν στις Φωτογραφίες σας. Συνεπώς, μας παρέχετε το αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης (αλλά όχι την υποχρέωση), να χρησιμοποιούμε, να αναπαράγουμε, να αποθηκεύουμε, να μεταδίδουμε ολόκληρη ή εν μέρει τη φωτογραφία σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Οργανισμού που υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί και διαμορφωθεί,  για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα ή συσκευή ηλεκτρονικής διανομής, είτε είναι σταθερή είτε κινητή (είτε είναι γνωστή ή πρόκειται να επινοηθεί και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τηλέφωνα, προσωπικό ψηφιακό βοηθό , τηλεειδοποιητές και άλλες ασύρματες συσκευές και εφαρμογές).
 2. Όσον αφορά το Υποβληθέν Περιεχόμενο, αναγνωρίζετε ότι:

 

 1. Με την αποστολή, τη μετάδοση, τη μεταφόρτωση ή την υποβολή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποβληθέντος περιεχομένου στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες, αναλαμβάνετε αμετάκλητα και μας εκχωρείτε το απεριόριστο δικαίωμα και άδεια, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε επέκταση αυτής να διανέμουμε και να δημιουργήσουμε συλλογές και παράγωγα έργα από αυτό το Υποβληθέν Περιεχόμενο και να δημοσιεύσουμε, να αναπαράγουμε και να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε με άλλο τρόπο το Υποβληθέν Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, είτε τώρα γνωστών ή εφεξής σχεδιασμένων, σε όλο τον κόσμο, χωρίς περαιτέρω αποζημίωση. Θα έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο. Τίποτα από το παρόν δεν μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε ή να δημοσιεύσουμε το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο. Τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει αυτού μπορούν να παραχωρηθούν ελεύθερα ή να παραχωρηθούν σε τρίτους.

 

 1. Παίρνουμε πολυάριθμες υποβολές ιδεών, ιστοριών και άλλων υλικών από άλλες πηγές και, επιπλέον, δημιουργούμε και / ή αναθέτουμε σε άλλους να δημιουργήσουν για λογαριασμό μας, τέτοια υλικά (συλλογικά τα “Υλικά του Οργανισμού”). Το αντικείμενο και η ουσία ή / και άλλα στοιχεία (συλλογικά τα “Στοιχεία”) που περιέχονται στα Υλικά του Οργανισμού μπορεί να είναι παρόμοια με αυτά που περιέχονται στο Υποβληθέν Περιεχόμενο που υποβάλατε εσείς. Κατανοείτε ρητά και αμετάκλητα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ��ποδεχόμαστε το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο κατόπιν αιτήματός σας, το οποίο αίτημα υποβλήθηκε και θεωρείται ότι έχει υποβληθεί από εσάς αφού μας ειδοποιήσατε ότι υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν προϋπάρχοντα υλικά τα οποία μπορούν να έχουν ένα ή περισσότερα Στοιχεία παρόμοια ή ουσιαστικά παρόμοια με αυτά που βρίσκονται στο Υποβληθέν Περιεχόμενο.
 2. Απαλλάσσετε αμετάκλητα, προς όφελός μας, όλα τα ηθικά δικαιώματα σε σχέση με τη φωτογραφία σας και το υποβληθέν περιεχόμενο. Θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο και τις Φωτογραφίες που υποβάλλετε χωρίς αποζημίωση ή υποχρέωση προς εσάς. και δεν υπάρχει καμία σχέση οποιασδήποτε μορφής που δημιουργείται, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε υπηρεσίας ή εμπιστευτικής σχέσης, μεταξύ εσάς και εμάς, λόγω της υποβολής από εσάς του Υποβληθέντος περιεχομένου ή φωτογραφιών.
 3. Εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι:

 

 1. Είστε ιδιοκτήτης ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματα στη φωτογραφία σας και στο Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο. Το Φωτογραφικό και Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο και κάθε ένα από τα συστατικά τους στοιχεία είναι απολύτως πρωτότυπα και δεν αντιγράφονται πλήρως ή εν μέρει από οποιαδήποτε άλλη εργασία ή / και έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα ή άδειες για να εγκρίνετε τη χρήση της Φωτογραφίας σας ή του  Υποβληθέντος Περιεχομένου για τους παραπάνω σκοπούς.

 

 1. Έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε τα δικαιώματα που μας έχουν χορηγηθεί στην παρούσα άδεια. Δεν απαιτούνται περαιτέρω άδειες, εγκρίσεις ή πληρωμές από ή προς τρίτους, σε σχέση με τη χρήση των δικαιωμάτων που παρέχονται βάσει αυτού, υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτο μέρος που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να παρεμποδίσει την σύμφωνα με την παρούσα άδεια, και τα δικαιώματα αυτά είναι  ελεύθερα και ξεκάθαρα από οποιεσδήποτε αξιώσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

 1. Το Υποβληθέν Περιεχόμενο δεν καταστρέφει κανένα πρόσωπο και δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή εταιρείας ή παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή δικαστική ή κυβερνητική εντολή. και

 

 1. Η παρούσα άδεια, η Φωτογραφία και το Υποβληθέν Περιεχόμενο δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε συντεχνίας, οργάνωσης, εταιρείας ή συλλογικής εταιρείας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και δεν απαιτείται πρόσθετη πληρωμή, δικαιώματα ή συγκατάθεση οποιουδήποτε μέρους. Χωρίς να περιορίσετε όσα εκπροσωπήσατε παραπάνω, δεν έχετε παραχωρήσει προηγουμένως κάποια ή όλα τα δικαιώματα προς τη Φωτογραφία ή το Υποβαλλόμενο Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε συντεχνία, οργάνωση, εταιρεία ή συλλογικό ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα.
 2. Είμαστε ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) και η Ιστοσελίδα με αυτή την ιδιότητα θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη Φωτογραφία με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, να επεξεργαστεί τη φωτογραφία σας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις δημοσίευσης. και να προσθέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, αλλάξει και άλλως συνδυάσει το περιεχόμενο με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο.

 

 1. Απαλλάσσετε ρητά και ανέκκλητα τον Οργανισμό «Παιδική Χαρά» και τα συνεργαζόμενα φιλανθρωπικά Ιδρύματα και νοσοκομεία του και τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους τους, τους ανεξάρτητους και εξαρτώμενους εργολάβους, τους δικαιοδόχους, τους διαδόχους και τους εκχωρητές από κάθε ενέργεια, αγωγές, αγωγές, ευθύνη, χρέη, κρίσεις, αξιώσεις και απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης ή δικαιοσύνης που είχατε ποτέ, έχει ή μπορεί να έχει, λόγω ή εξ αιτίας ή που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την άσκηση των δικαιωμάτων μας σε αυτήν την άδεια, την απελευθέρωση και την παραίτηση.

 

 1. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε τον Οργανισμό «Παιδική Χαρά» και τα συνεργαζόμενα φιλανθρωπικά και νοσοκομειακά ιδρύματα και τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους ανεξάρτητους και εξαρτώμενους εργολάβους, τους δικαιοδόχους, τους διαδόχους και τους εκχωρητές από και έναντι τυχόν αξιώσεων, ενεργειών, (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεών σας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτής της άδειας, απελευθέρωσης και παραίτησης ή από τη χρήση των φωτογραφιών ή του υποβληθέντος περιεχομένου.

 

 1. Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα να τερματίσετε τις άδειες που χορηγούνται στο παρόν, ούτε να ζητήσετε, να λάβετε ή να εκτελέσετε οποιαδήποτε δικαιολογητική ή άλλη δίκαιη απαλλαγή κατά του Οργανισμού «Παιδική Χαρά» , τα οποία δικαιώματα σας παραιτούνται ρητά και αμετάκλητα από εσάς προς όφελός μας.

 

 1. Αναγνωρίζετε ότι έχετε αποκτήσει ανεξάρτητες νομικές συμβουλές σχετικά με αυτήν την άδεια, την απελευθέρωση και την παραίτηση, σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι παραιτείστε εθελοντικά το δικαίωμα να ζητήσετε τέτοιες ανεξάρτητες νομικές συμβουλές.

 

12. Όροι Αγορών & Χρήσης e-shop

Το https://www.paidikihara.com/eshop/ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου του Οργανισμού για τα Παιδιά «Παιδική Χαρά» που είναι Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με Α.Φ.Μ…………, Δ.Ο.Υ. (αρ. μητρώου σωματείου……….), τηλ…….., e-mail: [email protected] και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , οδός Φράγκων 22, στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Παιδική Χαρά», που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.paidikihara.com /eshop/.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτή της ιστοσελίδας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα https://www.paidikihara.com /eshop/.
συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς, καθώς και την δέσμευσή σας. Επομένως, εάν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

 1. Όροι
  Ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Εθελοντικός Οργανισμός «Παιδική Χαρά» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Συνεπώς είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά διαστήματα, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή κατάρτισης της σύμβασης είναι οι εφαρμοστέοι κάθε φορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ……………, e-mail: [email protected] ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
 2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
  Ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του https://www.paidikihara.com /eshop/, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη, στα πλαίσια της καλής πίστης, τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή κατόπιν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας, σε διόρθωση των οποίων δικαιούται να προβαίνει η «Παιδική Χαρά» οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
 3. Περιορισμός ευθύνης
  α. O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Οργανισμού «Παιδική Χαρά» παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα https://www.paidikihara.com /eshop/. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Οργανισμού για τα Παιδιά η «Παιδική Χαρά»  . Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας https://www.paidikihara.com /eshop/,  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
  β. Ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά»   δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου β του όρου 9. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων). O επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/,  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Οργανισμό «Παιδική Χαρά»  από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
  γ. Επίσης, ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά»  επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά θα ενημερώνει τους πελάτες/χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. 
  δ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/,  παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
  ε. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Οργανισμού «Παιδική Χαρά»  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλεια κατά τις Συναλλαγές

 α. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του https://www.paidikihara.com /eshop/ και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας και τις δράσεις μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας κλπ.). Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με κάποιο προϊόν που έχετε ζητήσει. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του https://www.paidikihara.com /eshop/, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις από το https://www.paidikihara.com /eshop/κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σε περίπτωση αποδοχής έχετε την δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσής σας είτε επικοινωνώντας με το τηλέφωνο επικοινωνίας …………..είτε υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα αποστέλλοντάς μας e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή και μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας https://www.paidikihara.com /eshop/. Σε περίπτωση άρνησής σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς σκοπού https://www.paidikihara.com /eshop/ δεσμεύεται να μην σας προωθεί ενημερωτικά μηνύματα και να μην επικοινωνεί με οποιονδήποτε τρόπο μαζί σας για ενημερωτικούς/πληροφοριακούς σκοπούς.
β. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη για την οποία αυτός εξουσιοδοτεί το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς σκοπού https://www.paidikihara.com /eshop/ ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, καθώς και η συλλογή – καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του χρήστη από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εξυπηρέτησης της συναλλαγής την οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει ο χρήστης και με σκοπό την εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από τις επιλεγμένες συναλλαγές.
γ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Οργανισμού «Παιδική Χαρά» δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
δ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Οργανισμού «Παιδική Χαρά» δεν ευθύνεται απέναντι στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα ή τον χρήστη της ιστοσελίδας σε περίπτωση που γίνει χρήση της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς την ευθύνη για τον έλεγχο της κάρτας αλλά και για την άμεση ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας για τυχόν παράνομη χρήση ή κλοπή της κάρτας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχει ο χρήστης.

 1. Τιμή & Τρόποι Πληρωμής
  Τιμή
  Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. 
  Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.
  Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας και έχετε εξοφλήσει.
  Τρόποι Πληρωμής 
  α. Αντικαταβολή. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας.
  Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρείας courier, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλη την Ελλάδα με επιβάρυνση 2,00€.
  β. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:
  Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα Οργανισμού «Παιδική Χαρά» δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, American Express και Mastercard. 
  Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Την στιγμή που πατάτε το κουμπί με την ένδειξη ……………… επιβεβαιώνεται ότι η πιστωτική κάρτα σας ανήκει και έχετε δικαίωμα χρήσης αυτής. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση πώλησης προϊόντων μαζί σας. 
  γ. Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στα γραφεία του Οργανισμού «Παιδική Χαρά»:

Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του χρήστη της ιστοσελίδας. Κάθε τραπεζική χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι πληρωτέα από τον χρήστη που πραγματοποιεί τη συναλλαγή. Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ και θα εφαρμόζεται άμεσα δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία τιμολόγησης ή άμεσα μετά την κοινοποίηση απόρριψης της τραπεζικής πληρωμής. Επιπρόσθετα, το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.paidikihara.com /eshop/.

 1. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

α. Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα): «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι …………. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.» 
Για παραγγελίες έως 2 κιλά τα μεταφορικά έξοδα είναι 3,50€ και σε περίπτωση αντικαταβολής επιπλέον 2,00€ και ισχύει για όλη την Ελλάδα.
Για κάθε επιπλέον κιλό επιβαρύνεστε με 3,00€. (πχ για 3 κιλά η χρέωση θα είναι 7,50€ με τα έξοδα αντικαταβολής.)
Τα μεταφορικά έξοδα για την αποστολή της παραγγελίας σας στο εξωτερικό παρακαλώ αποστείλατε mail στο [email protected] ή καλέστε στο +30………
β. Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης
Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 5.00 μμ (για Αθήνα). Για την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας. 
γ. Παραλαβή προϊόντων
Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων με οποιονδήποτε τρόπο. 
Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 13:00 Δευτέρα με Παρασκευή και ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά» αποστέλλει την παραγγελία σας εντός 24 ωρών στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εντός 48 ωρών στην Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη (στις Πρωτεύουσες των Νομών) και εντός 72 ωρών στα νησιά, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε Πρωτεύουσα Νομού και παραγγείλετε έως τις 13:00 την Τρίτη θα παραλάβετε την Πέμπτη ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα παραλάβετε την Παρασκευή. Στην περίπτωση που θέλετε να παραλάβετε την παραγγελία σας πιο γρήγορα, μπορούμε να σας τη αποστείλουμε μέσω courier με επιπλέον χρέωση σας. Για την  αποστολή προϊόντων στο εξωτερικό παρακαλώ επικοινωνήστε στο [email protected] ή καλέστε στο +30………
Σε περίπτωση που τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας έως και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της ολοκλήρωσής της, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας. 
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Σημειώνεται ότι εάν, μετά την πάροδο 30 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση πώλησης και η σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της σύμβασης, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχετε τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που σας προσφέρουμε εμείς). Παρακαλούμε σημειώστε ωστόσο ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.

 1. Καθυστέρηση παραγγελίας
  Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
  α. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ χαμηλές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει άνευ υπαιτιότητάς μας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε επαρκές απόθεμα στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία ή να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.
  β. Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος του Συλλόγου μας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
  γ. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
  δ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.
 2. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων
  Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

8.Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.
Απόρριψη Παραγγελίας
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/ και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτικής ευχέρεια.
Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας.

 1. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
  α. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε τα προϊόντα ή αποκτήσατε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο αυτών.
  Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούστε να επιστρέψετε με δαπάνες σας τα παραδοθέντα σε εσάς προϊόντα το αργότερο εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής σ’ εμάς της δήλωσης υπαναχώρησης.
  Η δήλωση υπαναχώρησης [υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στο παράρτημα του παρόντος] ασκείται εγγράφως (αποστολή στο fax……………….) ή και ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας) και το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό. 
  Κατόπιν παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, το ηλεκτρονικό κατάστημά μας κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ θα σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή σας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
  Σε περίπτωση υπαναχώρησης δεν επιστρέφονται οι δαπάνες παράδοσης εάν ο χρήστης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/.
  Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτή, δεν προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξής εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις:
  1) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.
  2) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
  3) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
  4) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι 
  αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
  5) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
  6) Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν προβλέπεται για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ μικρότερες του ποσού των 30,00 ευρώ (αρ. 3α παρ. 4 Ν. 2251/1994).
  β. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους 1) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Οργανισμού «Παιδική Χαρά» πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και 2) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από τον Οργανισμό «Παιδική Χαρά» ως Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.
  Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ ενθαρρύνει και υποδεικνύει στους χρήστες του να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των προϊόντων και ότι η συσκευασία και η ετικέτα τους είναι άθικτη, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
  γ. Στις περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με την παράγραφο β του παρόντος όρου, ο χρήστης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων προς το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ και το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση.
  δ. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος όρου, η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε με παράδοσή τους στο γραφείο του Οργανισμού «Παιδική Χαρά» από όπου αυτά παρελήφθησαν είτε μέσω αποστολής τους με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που παρέχονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ , εφόσον αυτά είχαν αποσταλεί ταχυδρομικά. 
  ε. Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ του Οργανισμού «Παιδική Χαρά», για τα ακριβή στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και του ιδρύματος που τηρεί αυτόν. Ειδικά την περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας και εφόσον μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ το τίμημα από την Τράπεζα, το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την επιμέρους σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο χρήστης είχε επιλέξει την δυνατότητα παραλαβής και πληρωμής των προϊόντων από τα γραφεία του Οργανισμού «Παιδική Χαρά», η επιστροφή θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το γραφείο στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.
  στ. Για όλες τις περιπτώσεις του παρόντος όρου θα πρέπει το προϊόν που επιστρέφεται να συνοδεύεται απαραίτητα με φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς. Επίσης, τα επιστραφέντα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Οργανισμού «Παιδική Χαρά». Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα
  • το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
  • το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
  ζ. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός των προβλεπομένων σε κάθε περίπτωση προθεσμιών σύμφωνα με τον παρόντα όρο, τότε ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά» δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
  η. Ο χρήστης ευθύνεται να αποζημιώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com /eshop/ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης ή αν τα επέστεψε κατεστραμμένα ή ελλιπή. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ είναι πρόθυμο να ενημερώσει τον χρήστη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή επιστροφής κατεστραμμένων ή ελλιπών προϊόντων, το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.paidikihara.com /eshop/ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, καθώς και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 1. Ακύρωση Παραγγελίας 
  α. Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
  • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση» που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη σας. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας.
  • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο επικοινωνίας 211 800 84 50 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.
  • Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου https://www.paidikihara.com /eshop/, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

 

 

 

Με το παρόν δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου/προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.paidikihara.com του Οργανισμού για τα Παιδιά «Παιδική Χαρά».